Manja slova Veća slova RSS
>

Opšte informacije o svrstavanju robe (OIT)

Datum objave: 19.02.2021 09:04 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Uprava carina, donosi odluke koje se odnose na Obavezujuće informacije o svrstavanju robe u Carinsku tarifu (OIT), u skladu sa članom 12 Carinskog zakona, i ima snagu rješenja u Upravnom postupku. Carinski organ izdaje Obavezujuću informaciju, bez naknade, osim u slučajevima kada troškovi nastali za carinski organ koji proističu iz analize, izvještaja vještaka ili vraćanja uzoraka, mogu pasti na teret podnosioca zahtjeva.

Obavezujuća informacija o svrstavnju robe u Carinsku tarifu se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva zainteresovanog lica, pri čemu se zahtjev za izdavanje:

- podnosi Upravi carina na obrascu koji je dat u Prilogu 1 Uredbe o sprovođenju carinskog zakona koji se može preuzeti ovdje (Uredba);
- odnosi samo na jednu vrstu robe;
- smatra potpunim i urednim ukoliko sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OIT;

Ako Uprava carina prilikom prijema zahtjeva ocijeni, da zahtjev ne sadrži sve podatke, koji su potrebni za pravilnu odluku, zatražiće od podnosioca zahtjeva, da priloži dodatne podatke.

Rokovi iz člana 8 ove uredbe teku od momenta kada Uprava carina raspolaže sa svim potrebnim informacijama za odlučivanje. Uprava carina obavještava podnosioca zahtjeva, da je primila uredan zahtjev i od kada počinje da teče rok iz člana 8 ove uredbe.

Rok za donošenje odluke koja se odnosi na OIT je 3 (tri) mjeseca i počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OIT.

Ako obavezujuću informaciju o svrstavanju robe u Carinsku tarifu nije bilo moguće izdati u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva, Uprava carina obavještava podnosioca zahtjeva o razlozima za kašnjenje i određuje rok u kojem će se informacija izdati.


OIT važi tri godine od dana izdavanja.

Kontakt:

Sektor za carinsko- pravne poslove 
Odsjek za carinsku tarifu i TARIK
E-mail: tarifa@carina.gov.me
Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128