Manja slova Veća slova RSS
>

Polovni namještaj

Datum objave: 20.09.2016 08:30 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Za desetak dana putujem u Crnu Goru i tom prilikom planiram da dovezem korišćene trpezarijske stolice. Radi se o polovnim stolicama starim 10-ak godina za koje ne posjedujem račun o kupovini. Molim Vas da mi kažete da li mi je potrebna neka dokumentacija za prevoz stolica, uz konstataciju da bih prevoz vršio sopstvenim putničkim vozilom?

 

- U skladu sa članom 47 Carinskog zakona ("Sl. list Crne Gore'' br. 07/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06, 21/08, 39/11, 40/11, 28/12, 62/13), sva roba koja se unosi na carinsko područje Crne Gore mora se prijaviti nadležnoj graničnoj carinskom organu. Shodno navedenom, dužni ste prijaviti predmetnu robu nadležnom carinskom organu.

Na osnovu Carinskog zakona, ne propisuje se oslobođenje od plaćanje carine i PDV za robu odnosno predmete za domaćinstvo koju fizičko lice unosi u Crnu Goru. Carinski organ će za uvezenu predmetnu robe obračunati i naplatiti  carinu po stopama koje su propisane Uredbom o Carinskoj tarifi za 2016. godinu, kao i PDV po stopi od 19%, na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrijednost. S obzirom na to da ne posjedujete račun, fakturu za predmetnu robu, prilikom prijavljivanja robe nadležnom carinskom organu, dostavite neku drugu ispravu kojom se dokazuje vrijednost predmetne robe.

Ukoliko raspolažete tarifnim brojem za predmetnu robe, detaljnije informacije o carinskim stopama razvrstane prema tarifnim brojevima i nazivima, možete naći na našoj web stranici http://taric.carina.co.me. 

Napominjemo, ukoliko je predmetna roba porijeklom iz zemlje sa kojom Crna Gora ima potpisani sporazum o slobodnoj trgovini,  carinski organ će, ukoliko se uvjeri da je predmetna roba preferencijalnog porijekla, obračunati povlašćenu carinu.