Manja slova Veća slova RSS
>

Uvoz putničkog motornog vozila za potrebe lica sa invaliditetom

Datum objave: 06.07.2016 11:16 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


 Zanima me da li se moze uvesti auto 2003 godiste, i da li postoje olaksice prilikom uvoza automobila kao(oslobadjanje od poreza)ukoliko automobil uvozi lice sa 3-im stepenom invaliditeta?

 

1. Shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori, upotrebljena vozila koja se uvoze u Crnu Goru treba da budu opremljena motorom minimalnog standarda EURO 3 (fabrička proizvodnja) i da ispunjavaju zahtjeve u odnosu na granične vrijednosti izduvanih emisija i nivoa buke u skladu sa Prilogom 2 (Dio I) ovog Pravilnika.

2. Shodno članu 184 stav 1 tačka 39 Carinskog zakona i članu 95 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine,  oslobođeni su od plaćanja carine automobili koje za ličnu upotrebu uvoze lica sa invaliditetom 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje.

Lice sa invaliditetom, u smislu Uredbe je:

1) lice sa 80% ili više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja kičme ili centralnog nervnog sistema, koje ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta,

2) lice sa 100% tjelesnog oštećenja nastalog zbog:

- oštećenja donjih i drugih ekstremiteta,

- oštećenja funkcije bubrega (lica na programu dijalize),

- oštećenja vida (slijepe osobe),

- kvadriplegijskih ili paraplegijskih bolesti.

Što se tiče oslobođenje od plaćanja PDV-a, ističemo da je odredbama člana 28 stav 1 tačka 11 Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano da su kod uvoza proizvoda od plaćanja PDV-a oslobođena putnička vozila, posebno podešena za prevoz invalida u invalidskim kolicima, ali samo ako se uvoze za potrebe lica kome zbog fizičkog hendikepa trebaju invalidska kolica, uz uslove propisane carinskim propisima.