Manja slova Veća slova RSS
>

Uvoz polovnog namještaja

Datum objave: 12.10.2015 15:41 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Koliko će koštati dažbine ako se u Crnu Goru uveze polovni, tj. korišćeni namještaj?

- Obavještavamo Vas da se na robu koja se uvozi u Crnu Goru plaća carina po stopama utvrđenim Carinskom tarifom, shodno Zakonu o Carinskoj tarifi (Sl. list br.28/12) I Uredbi o Carinskoj tarifi za 2015.godinu(„Sl. list CG“, br. 60/14). Takođe Vas obavještavamo, kako bi utvrdili carinsku stopu,  predmetne proizvode je prethodno potrebno svrstati po Carinskoj tarifi, tj odrediti tarifnu oznaku. Pravilno svrstavanje robe po CT se ne može izvršiti bez njenog preciznog opisa.

Shodno pomenutom zakonu, carina se obačunava i naplaćuje primjenom carinske stope na vrijednost robe. Vrijednost korišćenog namještaja će  utvrditi carinski organ u postupku stavljanja istog u slobodan promet, shodno odredbama Carinskog zakona.  Takođe, prilikom stavljanja robe u slobodan promet carinski organ obračunava i naplaćuje i porez na dodatu vrijednost po stopama propisanim Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

Napominjemo, carinske stope se razlikuju, zavisno od porijekla robe (osnovne carinske stope, za robu porijeklom iz trećih zemalja ili preferencijalne carinske stope, za robu porijeklom iz zemalja sa kojima Crna Gora ima zaključen sporazum o slobodnoj trgovini).

Uredbu o Carinskoj tarifi za 2015.godine možete preuzeti na linku: http://www.upravacarina.gov.me/biblioteka?query=uredba&sortDirection=desc

Takođe Vas upućujemo na integrisanu tarifu Crne Gore (TARICG), koji je dostupan svim korisnicima, na linku: http://taric.carina.co.me/TariCG/public/Sections.jsp . Pretragom kroz TARICG, preko tarifne oznake, možete dobiti sljedeće informacije o robi: osnovnu carinsku ili preferencijalnu carinsku stopu, akcizu (ako je u pitanju akcizna roba), obavještenje o potrebi posjedovanja dozvole ili nekog drugog uvjerenja, obavještenje o kvoti i dr.