Manja slova Veća slova RSS
>

Da li postoje olakšice za povratnike prilikom uvoza putničkih motornih vozila

Datum objave: 17.04.2014 10:07 | Autor: B.K.

Ispis Štampaj stranicu


Povratnik iz Švedske (20 godina u Švedskoj) želi da se vrati u CG. Među ostalim
stvarima uvezao bi auto. Radi se o Hondi accord – 2000 cm3, 2011, prešla cca 40 000 km. Interesuje ga postoje li olakšice pri uvozu (niže carinske i poreske stope) s obzirom da toliko živi u Švedskoj i da je to njegovo auto koje sada koristi. Interesuje ga koliki su troškovi carine i poreza kao i koja dokumenta su mu potrebna .

Shodno poslednjim Izmjenama i dopunama Carinskog zakona („Sl.list CG“, br. 62/ 14) članom 184, stav 1 tačka 11 propisano je da su oslobođeni od plaćanja carine predmeti domaćinstva, koje pri preseljenju uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćena najmanje 6 mjeseci prije preseljenja. Uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti. Međutim, primjena ovog člana očekuje se nakon donošenja podzakonskog akta, u kojem će biti detaljno propisan postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine, i do donošenja podzakonskog propisa, ne možete ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine na predmete domaćinstva.

Carinski organ će prilikom uvoza na vrijednost predmetne robe obračunati i naplatiti carinu po stopama koje su propisane Zakonom o carinskoj tarifi ili ugovorima o slobodnoj trgovini.
Porez na dodatu vrijednost se obračunava i naplaćuje u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, po opštoj stopi od 19%.
Za sprovođenje carinskog postupka možete angažovati carinskog posrednika (špeditera), koji će za vaš račun podnijeti carinsku deklaraciju.
Ukazujemo da sva roba koja se unosi u carinsko područje mora se prijaviti graničnoj carinarnici podnošenjem tranzitne deklaracije, kojom se roba upućuje u uvoznu carinsku ispostavu, gdje će se okončati postupak stavljanja robe u slobodan promet (uvoz).
Prilikom stavljanja u slobodan promet upotrebljavane stvari, potrebno je podnijeti fakturu ukoliko istu posjedujete, odnosno drugu ispravu (lista pakovanja, specifikacija robe) kojom se dokazuje vrsta, količina robe, kao i njena vrijednost.
Prilikom uvoza upotrebljavanog motornog vozila, bilo da se radi o vozilu sa dizel motorom na paljenje pomoću kompresije ili vozilu sa benzinskim motorom ( klipni motor na paljenje pomoću svjećice) carinska stopa iznosi 5%, shodno Uredbi o carinskoj tarifi za 2014. godinu, dok za vozila porijeklom iz EU carinska stopa iznosi 0%. Da biste ostvarili preferencijalnu (sniženu) carinsku stopu od 0%, potrebno je da uz carinsku deklaraciju priložite odgovarajući dokaz o porijeklu.
Porez na dodatu vrijednost se obračunava i naplaćuje u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, po stopi od 19%.
Takođe, upotrebljavana motorna vozila koja se uvoze u Crnu Goru moraju ispunjavati bezbjednosno-tehničke i uslove zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, shodno članu 3 Odluke o uslovima koje moraju da ispunjavaju korišćenja motorna vozila koja se uvoze ("Sl. list RCG", br. 44/2007 i 46/2007).
Uslovi zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, iz člana 3 ove odluke, smatraju se ispunjenim, ako je vozilo opremljeno motorom minimalnog standarda EURO 3, u fabričkoj proizvodnji. Dakle, prilikom podnošenja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, pored dokumenata na osnovu kojih je prijavljena carinska vrijednost robe, podnosite saobraćajnu dozvolu i certifikat o homologacijskoj i ekološkoj ispravnosti korišćenog vozila, koji izdaje Mašinski fakultet.