Manja slova Veća slova RSS
>

Promet roba između Crne Gore i Rusije

Datum objave: 21.03.2014 11:25 | Autor: B.K.

Ispis Štampaj stranicu


Da li postoje (se naplaćuju) carinske dažbine za promet roba između Crne Gore i Rusije ? (možda samo za neke vrste proizvoda)
Koje su uvozne dažbine definisane za žitarice (uvoz iz Rusije u Crnu Goru)?
Da li Srbija ima monopol na uvoz neke određene žitarice?

 

Uredbom o Carinskoj tarifi za 2014. godinu utvrđene su carinske stope za robu koja se uvozi u Crnu Goru. Link za preuzimanje Uredbe: http://www.upravacarina.gov.me/biblioteka?query=uredba&sortDirection=desc Takođe , možete koristiti i integrisanu tarifu Crne Gore (TARICG). Link: http://taric.carina.co.me/TariCG/public/Sections.jsp

Carinske stope se razlikuju zavisno od vrste robe i njenog porijekla (carinske stope za treće zemlje ili preferencijalne carinske stope po sporazumima o slobodnoj trgovini). Dokazom o porijeklu robe ostvaruje se pravo na preferencijalne carinske stope utvrđene tim sporazumima. Konkretno, Crna Gora i Rusija imaju u primjeni sporazum o slobodnoj trgovini (Sl list SRJ medj.ugovori br. 1/2001). Na osnovu tog sporazuma roba koja se uvozi u Crnu Goru i porijeklom je iz Rusije ima carinsku stopu 0% . Roba koja se uvozi u Crnu Goru a izuzeta je iz navedenog sporazuma i na koju se ne primjenjuje princip slobodne trgovine je pobrojana u prilogu 3:

3105. Mineralna ili hemijska oeubriva koja sadrže 2 ili 3 oeubriva elementa – azot, fosfor i kalijum
8414. Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugradjenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima
8481. Slavine, ventili i slični uredjaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjnje pritiska i termostatski upravljane ventile
8482.10 90 Kuglični ležaji spoljnog prečnika preko 30 mm
8482.30 00 Sferni valjkasti ležaji
8483.20 Kućišta za ležaje sa ugradjenim kotrljajnim ležajima
8483.30 Kućišta za ležaje, bez ugradjenih kotrljajnih ležaja – zglobni
8504. Električni transformatori, statički konventori (npr.: ispravÿači) i induktivni kalemovi
8507. Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (ukÿučujući kvadratne)
8701. Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. br. 8709)
8703. Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana i nameçena prvenstveno za prevoz lica (osim vozila iz tar. br. 8702), “karavan” vozila i vozila za trke
8704.21 Motorna vozila za prevoz robe – bruto mase do 5 t
8704.22 Motorna vozila za prevoz robe – bruto mase preko 5 t do 20 t
8704.31 Motorna vozila za prevoz robe – bruto mase do 5 t
8704.32 Motorna vozila za prevoz robe – bruto mase preko 5 t
* Oprema i sirovine koje se sa teritorije Ruske Federacije uvoze na teritoriju Crne Gore

Iz gore navedenog možete vidjeti da žitarice koje su navedene u Glavi 10 Carinske tarife nisu izuzete i da za njih važe uslovi sporazuma tj da je za uvoz istih u Crnu Goru carinska stopa 0%.