Manja slova Veća slova RSS
>

Uvoz garderobe

Datum objave: 04.03.2014 08:41 | Autor: B.K.

Ispis Štampaj stranicu


Planiram da uvozim garederobu poznatih americkih modnih brendova u Crnu Goru. Interesuje me postoji li neki propis Uprave carina, koji ogranicava uvoz odredjenog brenda za teritoriju Crne Gore. Preciznije, je li fomirana lista firmi koja ima monopol za uvoz odredjenih brendova na teritoriji Crne  Gore? Ako je moguce, napisete mi svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za uvoz brendirane robe iz USA, pomenuta roba ce dolaziti kargo i kontejnerskim prevozom.

 

Svako lice može da uvozi i izvozi robu namijenjenu daljoj prodaji shodno carinskim i spoljnotrgovinskim propisima, a carinski organ, u skladu sa Uredbom o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine (Sl.list CG, broj 33/11) preduzima mjere sa robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine.

Uprava carina može, u svakom slučaju postojanja sumnje da se robom koja se uvozi povređuju prava intelektualne svojine, prekinuti carinski postupak i privremeno zadržati robu. Naime, Uprava može prekinuti postupak po zahtjevu nosioca prava, odnosno kompanije koja je podnijela kod ove Uprave zahtjev za preduzimanje mjera za zaštitu prava intelektualne svojine na period od 12 mjeseci, koji se na njegov zahtjev može produžiti.
Dalje, Uprava može u slučaju postojanja sumnje da se radi o krivotvorenoj robi prekinuti carinski postupak i privremeno zadržati robu i po službenoj dužnosti.